Storstadens Tak

Vi utför allt inom plåtslageri och tegel

Om oss

Om oss

Storstadens Tak erbjuder ett serviceavtal som hjälper er att planera och budgetera för det underhållsbehov som finns på ert tak.

Vi besiktigar och underhåller ert tak med städning, reparationer, snöskottning och omläggning om så behövs.

Vårt mål är att underhålla och ger er ett professionellt utlåtande av er viktigaste del av fastigheten, just ditt tak.

Snöskottning

Vi erbjuder dig som privat person  och företag takskottning samt handskottning. Vi är licensierade snöskottare inom ”Skotta säkert” Licensieringen är framtagen av Plåtslagarnas riksförbund i samarbete med försäkringsbolagen.

  • En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.
  • Minska antalet materialskador på taken.
  • Minska antalet skador på egendom, så som parkerade bilar.
  • Minimera farorna för allmänheten, så som gångtrafikanter.
  • Stoppa oseriösa aktörer.

Kostnadsfri takbesiktning

Vi erbjuder en gratis konditionsbesiktning av ert tak, där vi upprättar ett besiktningsprotokoll med ev. förslag till åtgärder. I denna ingår även en bedömning av takets kvarvarande livslängd. I samråd med dig gör vi sedan upp en underhållsplan och kan offerera ett årligt serviceavtal.

Underhållsavtal

Vi erbjuder olika typer av underhållsavtal som innebär att vi utför och tar ansvar för årliga besiktningar av tak.

Underhållsavtal

Taksäkerhet

Alla tak måste ibland underhållas och vid dessa tillfällen måste det vara säkert och tryggt att vistas där.

I Sverige har vi även lagar som ställer krav på säkerhet vid förflyttning på taket.

Storstadens Tak’s lösningar på taksäkerhet innefattar bla väggstegar, säkerhetsstegar, takstegar, takbryggor och snö-rasskydd. Våra taksäkerhetsprodukter och lösningar uppfyller anvisningarna och bestämmelserna i Boverkets byggregler, samt branschråd i Sverige.

Kontakt

Phone :

070 – 749 54 49

Email :

info@storstadenstak.se

Address :

Pontus Spetz

 

Storstadens Tak

 

 

Ett hantverk för en tätare framtid.

www.storstadenstak.se

Anmäl dig till Storstadens Taks nyhetsbrev här!

E-post:
Namn:
Telefonummer: